Francouzská internetová společnost

Co internet, které společnosti?