French Internett-selskap

Hvilke Internett for hvilke selskaper?

Styret i IFC, valgt 16 november 2010

• 22/11/10

Styret velges av kvalifisert flertall (2/3), November 16, 2010. Organiseringen av styret er spesifisert på side viet til foreningen.