Công ty Internet Pháp

Internet những gì mà công ty?

Thượng viện muốn lập pháp để bảo vệ quyền riêng tư trên Internet

Báo cáo kêu gọi Thượng viện đặt CNIL ở trung tâm hàng phòng ngự của riêng tư của công dân. Nó cũng đề xuất để phân loại các địa chỉ IP trong danh mục của dữ liệu cá nhân.
[...]
Ngoài ra, Thượng viện sẽ làm phong phú thêm kho vũ khí pháp lý bằng cách tạo ra một "quyền" hétéronymat và quyền được lãng quên "; "Khẳng định rõ ràng rằng địa chỉ IP là một dữ liệu cá nhân"; và "tạo ra một nghĩa vụ tối thiểu của thông báo vi phạm an ninh với CNIL."

Đọc nội dung của bài viết trên Tạp chí du Net:
http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/39567/le-senat-veut-legiferer-pour-proteger-la-vie-privee-sur-internet.shtml

Được dán nhãn: , , , ,

Để lại một trả lời

Bạn phải đăng nhập để viết bình luận